Сургалт эрдэм шинжилгээний зөвлөлийн гишүүд


 • Г.Баярболд /Захирал/                                                                    99333330
 • Ю.Түвшинзаяа /Хөтөлбөрийн албаны дарга/                          99335151
 • С.Баянмөнх /Бага боловсролын тэнхимийн багш/                99339303
 • А.Батхишиг /Байгалийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч/             99338600
 • Б.Мөнхтуяа /Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч/       99339277
 • Г.Дэлгэрмаа /Боловсрол судлалын тэнхимийн эрхлэгч/      99175294
 • Ц.Оюунчимэг /Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн багш/        99339581
 • Г.Нэргүйбаатар /Боловсрол судлалын тэнхимийн багш/     99027845
 • Г.Хишигбаяр /Байгалийн ухааны тэнхимийн багш/               99344448
 • Д.Нарантуяа /Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн багш/         99339757
 • Д.Анхбаяр /Бага боловсролын тэнхимийн багш/                   99251556