• Дадлагын тайлан хамгаалав

  • 12/25/2018 12:11:33 PM
  • Admin

  Бага боловсролын 4 дүгээр ангийн оюутнууд Багшлах дадлагыг 2018 оны 11 cарын 5-ны өдрөөс 2018 оны 12 сарын 14–ныг дуустал 6 долоо хоногт хийж гүйцэтгэн тайлангаа амжилттай хамгаалав. ...

 • Хүндэт доктор цол, өргөмжлөл гардуулав.

  • 10/9/2018 11:15:58 AM
  • Admin

  ӨМӨЗО-ны Ордос хотын Отгийн өмнөд хошууны Үндэстний ажил мэргэжлийн дээд зэргийн сургуулийн захирал Наянтайд МУБИС-ийн Архайнгайн Багшийн сургуулийн Хүндэт доктор цол, өргөмжлөл гардуулав. ...

 • “Оюутан цэрэг” хөтөлбөрт хамрагдлаа

  • 9/7/2018 12:22:58 PM
  • Admin

  Монгол Улсын Засгийн газраас 5 дах жилдээ зохион байгуулж буй “Оюутан цэрэг” хөтөлбөр нь Монгол Улсын их, дээд сургуулийн оюутнуудыг суралцах хугацаанд нь цэргийн эрчимжсэн сургалттай тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн бэлтгэл сургалтад хамруулан цэргийн алба хаалгах бололцоог бүрдүүлэх, эх орноо батлан хамгаалах, төрийн алба хаших, эрүүл чийрэг, бие бялдар, сэтгэл зүйн болон цэргийн бэлтгэлтэй залуусын тоог нэмэгдүүлж, улс орныг батлан хамгаалах ...

 • ОУЭШХ болов.

  • 4/23/2018 3:19:56 PM
  • Admin

  Боловсролын өөрчлөлт, шинэчлэлийн бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, багш судлаачдын эрдэм судлалын ажлыг олон улсын түвшинд түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан суралцах зорилгоор МУБИС-ийн Архангай Багшийн сургуулиас “БАГШЛАХУЙ, СУРАЛЦАХУЙН ХӨГЖИЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА” сэдэвт ОУЭШХ-ыг амжилттай зохион байгууллаа. Энэ жилийн хурал оролцож байгаа бүрэлдэхүүн өргөнтэй, хэлэлцэж байгаа илтгэлүүд боловсролын бүхий л түвшинд хамаарах судалгааг хамарснаараа онцлог байлаа. ОУЭШХ-д их, дээд сургуулийн эрдэмтэн, судлаачийн 78 илтгэл ирүүлснээс 48 илтгэл Эрдэм шинжилгээний бүтээлд хэвлэгдэж 27 илтгэл нэгдсэн болон салбар хуралдаануудад хэлэлцэгдсэн байна. ...

Хуудас 1 - 2