“Урлагийн авьяастан анги” шалгаруулах тэмцээний удирдамж