Бага боловсролын багшийн 3б ангийн нэрэмжит Гар бөмбөгийн тэмцээн амжилттай явагдлаа.

 

Тэмцээнд нийт 14 баг оролцсоноос I байр бага боловсролын багшийн 3б анги, II байр Бага боловсролын багшийн 3а анги, III Бага боловсролын багшийн 3в анги тус тус байр эзэлсэн. Тэмцээнд идэвхтэй оролцсон Бага боловсролын тэнхимийн оюутнууд болон багш нартаа баярлалаа.