МУБИС – ИЙН АРХАНГАЙН БАГШИЙН СУРГУУЛИАС ЭРХЛЭН ХЭВЛЭХ “БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА.