• Г.Баярболд /Захирал/                                                                    99333330
  • Ю.Түвшинзаяа /Хөтөлбөрийн албаны дарга/                          99335151
  • С.Баянмөнх /Бага боловсролын тэнхимийн багш/                99339303
  • А.Батхишиг /Байгалийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч/             99338600
  • Б.Мөнхтуяа /Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч/       99339277
  • Г.Дэлгэрмаа /Боловсрол судлалын тэнхимийн эрхлэгч/      99175294
  • Ц.Оюунчимэг /Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн багш/        99339581
  • Г.Нэргүйбаатар /Боловсрол судлалын тэнхимийн багш/     99027845
  • Г.Хишигбаяр /Байгалийн ухааны тэнхимийн багш/               99344448
  • Д.Нарантуяа /Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн багш/         99339757
  • Д.Анхбаяр /Бага боловсролын тэнхимийн багш/                   99251556