МУБИС-ийн санхүүжилтээр 2016 онд хэрэгжих дотоод төслийн жагсаалт

Төслийн сэдэв

Төслийн удирдагч, гишүүд

Бүрэлдэхүүн сургууль

1

Бага насны хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг үнэлэх хуудас боловсруулах

Х.Тамир

БС

2

Молекул физикийн виртуал лабораторийн ажлууд

О.Алтангоо

МБУС

3

ЕБС-ийн суурь боловсролын физикийн хичээлийн компакт лаборатори

Р. Базарсүрэн

МБУС

4

Байгалийн гаралтай эрдэс түүхий эдээс нанохэмжээст цайрын оксид гарган авах технологийн судалгаа

А.Пэрлээ-Ойдов

МБУС

5

Дидактиктийн хичээлийн стандарт бүтээх ухаан, хийц, загвар (Багш бэлтгэх их сургуулийн жишээн дээр)

Ц.Лувсандорж

МБУС

6

Монгол орны өндөрлөг бүсийн Сөд өвс /sanguisórba officinális/-ний антиоксидант  нэгдэл, эрүүл мэндийн цай гарган авах хими технологийн судалгаа

Н.Наранцогт

МБУС

7

Нэмэлт хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны удирдамж боловсруулах

Э.Чойсүрэн

МБУС

8

МУБИС-ийн календарь төсөл

А.Энхмаа

УБТС

9

Нэхмэл бүтээгдэхүүний зохион бүтээлт ба үйлдвэрлэл

Д.Оюумаа

УБТС

10

“Монголын түүх, уран зохиолын дурсгал бичигт туссан “Монгол хүүхэд”-ийн судалгаа (Эртнээс XIX зуун)

Ц. Өнөрбаян

НХУС

11

ЕБС-д нийгмийн ухааны хичээлээр чадвар төлөвшүүлэх нь

Ю.Атар

НХУС

12

Дэлхийн түүх хичээлийн агуулга аргазүйн шинэчлэл

Д.Идэр

НХУС

13

“Багш тусгай боловсрол” сургалтын хөтөлбөрийн үнэлж сайжруулах зөвлөмж боловсруулах нь

Г.Цогзолмаа

БоСС

14

Хорих байгууллага дахь хүүхэд хамгааллын ба нийгмийн ажлын үйлчилгээний загвар, стандарт боловсруулах

Т.Цэндсүрэн

БоСС

15

Багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрт “Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа”-г тусган хэрэгжүүлэх нь

Б.Булган

БС

16

Бага боловсролын интеграцчилсан хэрэглэгдэхүүний иж бүрдэл /1-р анги/

Д.Энхцэцэг

БС

17

“Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй-I“, E.EP.201 хөтөлбөрийн “Сургалтын кино” хичээлийн иж бүрдэл  боловсруулах

Б.Оюунцэцэг

БС

18

Багш, бага боловсролын хөтөлбөрийн аргазүйн шинэчлэл

Д.Мандах

БС

19

Багш бэлтгэдэг сургуулийн багшийн аргазүйн шинэчлэл, хөгжил/монгол хэлний хичээлийн жишээн дээр/

С.Нэргүйцэцэг

Ар.БС

20

Cолонгос, Монгол Векслерийн тестийг боловсруулж нэвтрүүлэх нь

Д.Туяа

СӨББС

МУБИС-ийн санхүүжилтээр 2016 онд хэрэгжих Инновацийн төслийн жагсаалт

Төслийн сэдэв Төслийн удирдагч
1 Жимс ногооны бүтээгдэхүүн генийн өөрчлөлттэй (ГӨБ/GMO) эсэхийг шалгах молекул биологийн оношлуур цомог бэлтгэх Э. Занабазар
2 ЕБДС-ийн Монголын газарзүйн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх нь Ц.Бат-Эрдэнэ
3
 
Монгол орны өндөрлөг бүсийн Сөд өвс /sanguisórba officinális/-ний антиоксидант  нэгдэл, эрүүл мэндийн цай гарган авах хими технологийн судалгаа Н.Наранцогт
4 Dr ELECTRIC инновацийн бүтээгдэхүүнийг ЕБДС- ийн сургалтанд турших Р.Базарсүрэн
5 Ухаалаг хөгжмийн самбар хөгжүүлэх тухай Т.Ганзориг
6 Спектрал графын онолын судалгаа Б.Сандагдорж
7 Монгол орны ургамлын спор, тоосны судалгаа Г. Пунсалпаамуу
8 “ABU Robocon 2016” сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх нь Н.Даваасүрэн
9 Олон улсад магадлан итгэмжлүүлэхэд тавигдах шалгуураар “Багш математикийн боовсрол” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэн шинжлэх нь Б.Сандагдорж
10 Ухаалаг ТҮЦ М.Мөнхболд
11 Ухаалаг анги О.Алтангоо

 БСШУЯ-аас зарласан “Oюутны санаачлагыг дэмжих төсөл”-ийн уралдаанд шалгарсан төслүүд

 

ТӨСЛИЙН НЭР

ТӨСЛИЙН БАГИЙН АХЛАГЧ

1

Иргэдэд Туул голын ай савыг хамгаалах ухамсар төлөвшүүлэх нь

Б.Бадамгарав

2

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, Инноваци

Б. Мөнхтуяа

3

Авто зогсоолын дугаар танигч

Ц.Пүрэвжаргал

4

Технологийн дадлага хичээлийн кабинетийн орчны бохирдолыг арилгах нь

Х.Баттөр

5

Говь цөлийн ховор болон зонхилох ургамлын эталон гербари бүрдүүлэх

Д.Энхтүвшин

6

“Ногоон ирээдүй” төсөл

Д.Мөнхнасан

7

Оюутны байранд фитнесс танхим байгуулах

Н.Энхтүвшин

8

Химийн хичээлийн сургалтанд хэрэглэгдэх хялбаршуулсан багаж хийх, клуб байгуулах

Х.Тэгшжаргал

9

Туузан хөрөөний суурь машиныг зохион бүтээх

Б.Мөнгөн

10

Улаанбаатар хотын суурьшил даган амьдрах сарьсан багваахайн зүйлүүд, хамгаалал

Б.Эрдэнэсувд