МУБИС-ийн Бага боловсролын салбар сургуулийн өдрийн

1 жил болон эчнээ 2, 3 жилийн анги

Элсэгчдийн анхааралд:

1. Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги:

 Бүртгэл: 2015-08-17-ноос  09 сарын 14 хүртэл явагдана.

 Хичээл эхлэх: 2015-09-07нд эхэлнэ.

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар

4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

2.    Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги

Бүртгэл: 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.

Хичээл эхлэх: 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар

4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

3.    Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги

Бүртгэл 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.

Хичээл 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар

4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

Сургалтын төлбөр:

Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги 1.950.000 төгрөг 

Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги    1.740.000 төгрөг

Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги 1.740.000 төгрөг

Утас: 70112429, 70112259           

МУБИС-ийн Багшийн сургуульд зэрэг ахиулах болон

Хөрвөх ангийн элсэлт

1. Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги:

 Бүртгэл 2015-08-17-ноос  09 сарын 14 хүртэл явагдана.

 Хичээл 2015-09-07нд эхэлнэ.

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар

4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

2.    Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги

Бүртгэл: 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.

Хичээл эхлэх: 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар

4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

3.    Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги

Бүртгэл: 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.

Хичээл эхлэх: 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар

4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт


Сургалтын төлбөр:

Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги 1.950.000 төгрөг, 

Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги    1.740.000 төгрөг,

Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги 1.740.000 төгрөг.

 

Утас: 70112429, 70112259          

МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн салбар

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

 • 2016-2017 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын багш мэргэжлээр өдрийн анги
 • 2016-2017 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын багш мэргэжлээр дараах чиглэлээр эчнээ ангийн алсэлт авна.
 • 1,5 жилийн сургалттай хөрвөх ангид 

Өмнө нь Их, дээд сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй багш мэргэжилтэй иргэдийг хөрвөх сургалтаар Сурган сэтгэл судлалын хичээлээр  намар 9-р сард мэдлэгийн шалгалт авч, кредитийн зөрүүг тооцон элсүүлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Их дээд сургууль төгссөн багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар/
 2. Цахим үнэмлэх
 3. 3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
 4. Анкет бөглөх
 • 2 жилийн сургалттай  хөрвөх ангид 

 Өмнө нь  Их, Дээд сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй иргэдийг хөрвөх сургалтаар  намар  9 сард  монгол хэлний хичээлээр элсэлтийн шалгалт авч кредитийн зөрүүг тооцон элсүүлнэ.

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Их дээд сургууль төгссөн  бакалаврын диплом / эх хувиар/
 2. Цахим үнэмлэх
 3. 3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
 4. Анкет бөглөх

 

 • 1 жилийн сургалттай зэрэглэл ахиулах ангид

  

 Цэцэрлэгийн багшийн сургууль төгссөн дипломын дээд боловсролтой багш нарыг  намар   10-р сард элсүүлэн суралцуулна.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Цэцэрлэгийн багшийн сургууль төгссөн дээд боловсролын диплом / эх хувиар/
 2. Цахим үнэмлэх
 3. 3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
 4. Анкет бөглөх

 

 • Эчнээ 5 жилийн сургалттай ангид

Бүрэн дунд боловсролтой  иргэдээс  намар 10-р сард монгол хэлний хичээлээр шалгалт авч элсүүлнэ.

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 2. Сурагчийн хувийн хэрэг
 3. Цахим үнэмлэх
 4. 3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
 5. Анкет бөглөх