Элсэгчдэд тавих шаардлага:

  • Магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
  • Бакалаврын дипломын голч дүн 2.7 дээш бол магистрт элсэн суралцана.

Бүртгүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтууд

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

  • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.ulms.mn хаягаар бүртгэнэ. 
  • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг/
  • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
  • Бүртгэлийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт
  • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэт оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Харъяалагдах сургууль

1

  E01110101

  Боловсрол судлал

Боловсрол судлалын сургууль

2

  Е01110102

  Боловсролын удирдлага

3

  Е01110103

  Сургалтын технологи

4

  Е03130101

  Сэтгэл судлал

5

  Е09230101

  Нийгмийн ажил

6

  Е01140501

  Насан туршийн боловсрол

7

  Е01140601

  Тусгай хэрэгцээт боловсрол

8

  Е02220302

  Монгол судлал

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

9

  E03210101

  Сэтгүүл зүй

10

  Е01140302

  Түүхийн боловсрол

11

  Е01140303

  Философийн боловсрол

12

  Е01140304

  Улс төр, эрх зүйн боловсрол

13

  Е01140701

  Монгол хэл уран зохиолын боловсрол

14

  Е01140901

  Гадаад хэлний боловсрол

15

  Е03120101

  Улс төр судлал

16

  Е02320301

  Утга зохиол судлал

17

  Е02320202

  Гадаад хэл шинжлэл

18

  Е02220101

  Түүх

19

  Е02230101

  Философи

20

  Е03140201

  Социологи

21

  Е02320201

  Хэл шинжлэл

22

  Е01140301

  Нийгмийн ухааны боловсрол

23

  Е01120101

  Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй

Багшийн сургууль

24

  Е01130101

  Бага боловсрлын заах арга

25

  Е01140101

  Математикийн боловсрол

Математик, байгалийн ухааны сургууль

26

  Е01140102

  Мэдээлэл зүйн боловсрол

27

  Е01140201

  Химийн боловсрол

28

  Е01140202

  Биологийн боловсрол

29

  Е01140203

  Физикийн боловсрол

30

  Е01140204

  Газарзүйн боловсрол

31

  Е05110101

  Биологи

32

  Е05310101

  Хими

33

  Е05330101

  Физик

34

  Е05410101

  Математик

35

  Е06130401

  Мэдээллийн технологи

36

  Е01140401

  Дүрслэх урлаг, зураг зүйн боловсрол

Урлаг, биеийн тамирын сургууль

37

  Е01140403

  Урлагийн боловсрол

38

  Е01140404

  Технологийн боловсрол

39

  Е01141001

  Биеийн тамирын боловсрол

40

  Е10140101

  Спортын дасгалжуулагч

41

  Е02130101

  Уран зураг

42

  Е02120202

  График дизайн

Бүртгүүлэх зааврыг энд  дарж үзнэ үү.

Бүртгүүлэх бол та http://burtgel.ulms.mn хаягаар орно уу.