1951. БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 178 дугаар тогтоолоор бага сургуульд бүрэн багшилж чадах мэргэжилтэй бөгөөд бүрэн дунд сургуулийн боловсролтой багш нарыг бэлтгэн төрүүлэх Багш нарыг бэлтгэх сургууль”-ийг Архангай аймагт байгуулан, уг сургуулийн 1951-1952 оны хичээлийн жилийн элсэлтийг 60 хүнээр тогтоожээ.

1991. БНМАУ-ын Боловсролын Яамны Сайдын 336 дугаар тушаалаа Багшийн коллежболгон өөрчлөн зохион байгуулсан.

2002. Сургууль анхны магадлан итгэмжлэлд амжилттай орж 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдсэн

2008. Сургууль II шатны магадлан итгэмжлэлд амжилттай орж, 10 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдсэн

2010. Монгол улсын Засгийн газрын 15 тоот тогтоолоор төрийн өмчийн их дээд сургуулиудыг нэгтгэснээр БСШУ-ны сайдын 390 тоот тушаалаар МУБИС-ийн салбар сургууль болсон