Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим нь  Ярианы болон бичгийн соёлтой, эх хэлний боловсролоо нийгмийн харилцааны янз бүрийн орчинд бүтээлчээр хэрэглэж чаддаг, үгийн урлагийн гоо сайханы өндөр мэдрэмжтэй, уран сайхны соёлын өв уламжлалаа дээдэлж, эх хэлээрээ бахархах, түүнийг хамгаалан хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэхэд  зорилгоо тавин ажиллаж байна.                     Тус тэнхим нь 1991 онд Монгол хэл Уран зохиолын тэнхим нэртэйгээр  үүсэн  байгуулагдсан бөгөөд байгуулагдсан  цагаасаа эхлэн төвийн болон баруун, зүүн бүсийн аймгуудад “Монгол хэл уран зохиол”-ын багш бэлтгэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулж байна. Өдгөө 14 удаагийн төгсөлтөөр 580 гаруй багш бэлтгэж, анхны тэнхимийн эрхлэгчээр Ц.Ринчинхорлоо ажиллаж байсан ба түүнээс хойш П.Болд, Ц.Нацагдорж, Ц.Оюунчимэг, Б.Мөнхтуяа зэрэг багш нар ажиллаж байна. Одоо тус тэнхим нь Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим нэртэйгээр өргөжин хөгжиж  2 доктор, 6 доктурант, 3 магистр  зэрэгтэй   нийт 11 багштайгаар ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим нь хичээл сургалтын ажлын хажуугаар оюутан залуусын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдний авьяс чадварыг нээн илрүүлэх зорилгоор Уран зохиолын эгшиглэн нэгдэл, монгол бичгийн уран бичлэг, илтгэх урлаг зэрэг дугуйланг хичээллүүлж, хамрагдсан оюутнууд хичээлийн төгсгөлд өөрсдийн сурч мэдсэн зүйлээрээ үзэсгэлэн, бүтээлийн тайлан гаргадаг.

Бат-Очир Мөнхтуяа,K.HS01

Зэрэг цол:  доктор(Ph.D) , дэд профессор

Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч

Судалгааны чиглэл: Монгол хэл шинжлэл, хавсарга монгол хэл, уранзохиол, түүний заах арга

Онцлох бүтээл: “Дүрслэлт чимэг тодотголоор өгүүлэгчийн үнэлэмж илрэх нь” нэг сэдэвт зохиол, “Цагаан толгой заах арга”-сурах бичиг  “Миний Архангай” хүүхэд багачуудад зориулсан танин мэдэхүйн ном

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

E.ER201

Судалгааны аргазүй

1:2:0:0

2

H.TL407

Эх судлал

0:4:0:0

2

H.SN405

Өгүүлбэр судлал

1:4

3

 

E-mail: b_munkhtuya@msue.edu.mn

Өрөө:308

Цэдэнсүрэн Оюунчимэг, KPE05 

Зэрэг цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл: Хэлшинжлэлийн ухаан, Монгол хэлний онол, арга зүй

Онцлох бүтээл:

Оюунчимэг, Ц., (2016). “Хэлний нэгжүүдийн хувиргалын тогтолцоот даалгавраар оюутны найруулан бичих чадварыг дэмжих  боломж”, Уб

Оюунчимэг, Ц., Мөнхтуяа, Д., Булган, Б., Нэргүйцэцэг, С., (2016). “Бага боловсролын монгол хэлний арга зүй”, Уб

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

T.ML401

Монгол хэлний арга зүй1

1/2/0/0

2

T.ML403

Монгол хэлний арга зүй2

1/2/0/0

2

E.ER201

Судалгааны арга зүй

1/2/0/0

2

T.ML305

Хэлзүйн хэрэглээ

0/2/0/0

2

H.LE310

Толь бичгийн хэрэглээ

0/2/0/0

2

 

E-mail: chimeg_oyun@msue.edu.mn

Өрөө:101

Доржпаламын Чимэгбаатар, КН02

Зэрэг цол: Магистр

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл: Уран зохиол, Бага боловсролын заах арга зүй

Онцлох бүтээл: Чимэгбаатар. Д., Алтанзул. П., (2017) Монгол ардын аман зохиол, Архангай

Заадаг хичээл:

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

H.IT304

Утга зохиол шинжлэлийн удиртгал

1:2:0:0(3)

2.0

H.LE306

Утга зохиол ба ёс зүй

0:2:0:0(2)

1.0

T.ML304

Аман зохиол

0:2:0:0(2)

1.0

H.ML414

Орчин үеийн Монголын уран зохиол

1:2:0:0(3)

2.0

H.ML415

Нэн шинэ үеийн Монголын уран зохиол

1:2:0:0(3)

2,0

H.IL420

Хүүхдийн уран зохиол

0:2:0:0(2)

1,0

T.ML405

Хүүхдийн уран зохиол

1:2:0:0(3)

2.0

T.ML307

Уншихуй ба жүжиглэхүй

0:4:0:0 (3)

2.0

/T.RE326/

Уран уншлага

1:2:0:0(3)

2.0

T.CL306

Хүүхдийн уран зохиол

0:2:0:0(2)

1.0

E-mail: chimegbaatar@msue.edu.mn

Өрөө:211


Доржготов Мөнхтуяа , K.HS 03

Зэрэг цол: Магистр, ахлах багш

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл: Монгол хэл бичиг заах аргазүй

Онцлох бүтээл: Ц.Оюунчимэг. нар “Бага боловсролын монгол хэлний арга зүй ” 2016 ,Б.Мөнхтуяа нар Монголхэл бичиг Уранзохиолын дидактик 2011.

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

H.MS410

Монгол бичиг

0:6:0:0

3.0

E.lE202

Монгол хэл-Уран зохиолын сургалтын аргазүй

2:2

3.0

Хэрэглээний хэл зүй

0:4:0

2.0

H.SL423

Монгол бичиг үсгийн түүх цахим бичвэр

0:2:0:0

1.0

H.ST 408

Монгол хэлний найруулга зүй

0:4:0:0

2.0

E-mail: munkhtuya.d@msue.edu.mn

Өрөө:305

Пүрэвсүрэнгийн Алтанзул, K.HS05

Зэрэг цол: магистр

Судалгааны чиглэл: Боловсрол судлал

Онцлох бүтээл: Алтанзул, П., Мөнхтуяа, Б., ... нар (2016), Орчин цагийн монгол хэл, Ар

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

H.FO411

Монгол ардын аманзохиол

2:2:0:0:(5)

3,0

H.OL412

Монголын сонгодог эртний уран зохиол

1:2:0:0:(3)

2,0

H.OL413

Монголын дундад эртний уран зохиол

1:2:0:0:(3)

2,0

H.WL416

Эртний өрнө дахины уран зохиол

1:2:0:0:(3)

2,0

H.WL417

Шинэ үеийн өрнө дахины уран зохиол

1:2:0:0:(3)

2,0

H.EL419

Шинэ үеийн дорно дахины уран зохиол

1:2:0:0:(3)

2,0

H.EL418

Эртний дорно дахины уран зохиол

1:2:0:0:(3)

2,0

T.CL306

Хүүхдийн уран зохиол

0:2:0:0:(3)

1,0

H.CL427

Харьцуулсан уран зохиол

0:2:0:0:(3)

1,0

H.TL305

Уран зохиолын нэр томьёоны хэрэглээ

0:2:0:0:(3)

1,0

H.RL313

Уран сайхны эх унших аргазүй

0:2:0:0:(3)

1,0

H.AL311

Уран сайхны зохиолын задлал

0:2:0:0:(3)

1,0

E-mail: altanzul.p@msue.edu.mn

Өрөө:211

Энхтайваны Ганболд, K.HS06

 Зэрэг цол: Магистр

 Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл: Хэл шинжлэл

Онцлох бүтээл:

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

S.EL102

Англи хэл

0:2:0:4

3.0


Долгор Нарантуяа, K.HS04 

Зэрэг цол: Магистр, ахлах багш

Судалгааны чиглэл: Гадаад хэл заах арга, хэл шинжлэл

Онцлох бүтээл: Jargalan, A., Barkhas.S., Otgonchimeg, J., & Narantuya, D. (2007). Practical English. Arkhangay: Buman Useg LC.

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

PEN220

Англи хэл 2

0:2:0:4 (5)

3.0

S.EL501

Англи хэл 4

0:4:0:0 (2)

2.0

E-mail: narantuya.d@msue.edu.mn

Өрөө:202Пүрэвжавын Отгонбат,
K.HS14 

Зэрэг цол: Магистр

Албан тушаал:  Багш

Судалгааны чиглэл:

Хэл шинжлэлийн ухаан, Монгол хэлний сургалтад хэрэглэх онол, арга зүй

Онцлох бүтээл:

  • Оюунчимэг.Ц, Чимэгбаатар.Д, Мөнхтуяа. Д, Отгонбат. П., (2017). Монгол хэлний дидактик., Уб

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

T.ML301

Авиа зөв дуудах, бичихзүй

1:2:0:0(3)

2.0

H.SM425

Утга судлал

0:2:0:0(3)

1.0

H.LX404

Үгийн сангийн үг судлал

1:2:0:0(3)

2.0

Т.ML302

Үгийн сан

1:2:0:0(3)

2.0

Т.ML306

Утга судлал

0:4:0:0(3)

2.0

H.PH401

Авиа судлал

1:2:0:0(3)

2.0

H.IL303

Хэл шинжлэлийн удиртгал

1:2:0:0(3)

2.0

H.LG309

Илтгэх урлаг

0:2:0:0(2)

1.0

 

E-mail: otgonbat@msue.edu.mn

Өрөө:208

Сандагдорж Нэргүйцэцэг, K.HS23

Зэрэг цол : Магистр

Судалгааны чиглэл :

Хэл шинжлэл

Бага боловсролын монгол хэлний сургалтын онол, арга зүй

Онцлох бүтээл :

  • Нэргүйцэцэг.С., Мөнхтуяа.Б., (2016). Цагаан толгой заах арга, УБ
  • Нэргүйцэцэг.С (2017). Зохион бичихүйн үндэс, УБ

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

T.ML404

Цагаан толгойн арга зүй 

1:2:0:0/3

2

H.IE202

МХУЗ-ын сургалтын тусгай арга зүй  II

2Z:2:0:0/5

3

T.PE202

Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй II

1:4:0:0/5

3

T.ML401

Хичээнгүй бичиг

0:4:0:0/3

2

H.MO302

Зохион бичихүйн үндэс 

0:2:0:0/2

1

H.EW421

Эсээ бичихүйн үндэс

0:2:0:0/2

1

H.GU409

Хэрэглээний хэл зүй

0:2:0:0/2

1

H.TE428

Уран зохиолын онол, гоо зүй

0:2:0:0/2

1

E-mail: nerguitsetseg@msue.edu.mn

Өрөө:101 

Бат –Эрдэнийн Наранчимэг,K.HS17 

Зэрэг цол: Магистр

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл:

Хэл шинжлэлийн ухаан, Монгол хэлний сургалтад хэрэглэх онол, арга зүй

Онцлох бүтээл:

  • Нэргүйцэцэг. С, Мөнхтуяа.Б, Наранчимэг. Б, Эрдэнэтуул. Б., (2017). Цагаан толгой заах арга, Уб

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

S.ML101

Монгол хэл, бичиг, найруулгазүй

2:2:0:0(5)

3.0

Т.ML 303

Эхийн найруулга

0:4:0:0(3)

2.0

H.SN406

Эх судлал

0:4:0:0(3)

2.0

H.MO302

Зөв бичихзүй

0:4:0:0(3)

2.0

H.SM402

Бүтээвэр судлал

1:2:0:0(3)

2.0

T.ML401

Хичээнгүй бичиг

0:4:0:0(3)

2.0

 

E-mail: naranchimeg.b@msue.edu.mn

Өрөө:308

Боронгоо Эрдэнэтуул, K.HS19

Зэрэг цол: Магистр

Албан тушаал : Багш

Судалгааны чиглэл:          

  • Хэл шинжлэл, танихуй хэл шинжлэлийн онолын судалгаа
  • Монгол хэл-уран зохиол заах аргын чиглэлээр хавсарга судалгаа
  • Эх бичвэрийн судлал

Онцлох бүтээл:

  • Нэргүйцэцэг.С, Эрдэнэтуул.Б, (2016), Цагаан толгой заах арга, УБ
  • Нэргүйцэцэг.С, Эрдэнэтуул.Б, (2017), Зохион бичихүйн үндэс, УБ

Заадаг хичээл:

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

H.ML301

Монгол хэл, сэтгэлгээ

0/4/0/0(3)

2.0

S.ML103

Монгол бичиг

0/4/0/0(3)

2.0

S.ML101

Монгол хэл бичиг, найруулгазүй

2/2/0/0(5)

3.0

H.ST408

Монгол хэлний найруулга зүй

0/4/0/0(3)

2.0

H.LG309

Илтгэх урлаг

0/2/0/0(2)

1.0

H.SW403

Хэлзүйн үг судлал

1/2/0/0(3)

2.0

T.PE202

Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй II

1/4/0/0(5)

3.0

 

E-mail: erdenetuul@msue.edu.mn

Өрөө:216