Тус тэнхим нь 2009 онд Архангайн Багшийн коллежийн Боловсрол судлалын тэнхим нэртэйгээр сурган, сэтгэл судлалын 7 багш, нийгмийн ажилтны 4 багш нийт  11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан түүхтэй. Одоогоор сурган, сэтгэл судлал, сургуулийн өмнөх боловсролын 6 багштайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаж байна.

Манай тэнхим нь нийгмийн ажилтны 270 орчим мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж гаргасан бөгөөд 2013 оноос өргөжин сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн анги нээн, одоогоор багш, сургуулийн өмнөх боловсролын ангийн 150 гаруй оюутантайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг явуулдаг ба багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол, багш, бага ангийн боловсрол, багш, сургуулийн өмнөх боловсролын  ангиудад багш боловсролын суурь хичээлүүдийг багш, сургуулийн өмнөх боловсролын ангийн мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэх  хичээлүүдийг зааж байна.

Эрхэм зорилго:

  • Хүний хөгжлийг зөв удирдан хөтлөх, халамж үйлчилгээ үзүүлэх, чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Сургалтын төрөл

1. Бакалаврын  сургалт: 

  • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

2. Мэргэжил  дээшлүүлэх  сургалт

  • Бакалаврын эчнээ
  • Магистрын эчнээ
  • Хөрвөх сургалт
  • Захиалгат сургалт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл

Монгол  хүүхдийн хөгжил төлөвшил

Галбадрах Дэлгэрмаа, K.ES01

Зэрэг цол: Магистр

Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч

Судалгааны чиглэл: Бага насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог  

Онцлох бүтээл: Дэлгэрмаа.Г., Ариунзаяа. Б., Мөнх-Эрдэнэ. Б., (2017). Бага насны хүүхдийг судлах арга зүй, Цэцэрлэг хот 

Заадаг хичээл:

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

S.TI201

Багш мэргэжлийн удиртгал

0:2:0:0(2)

1

E.EP201

Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал

1:2:0:0(3)

2

E.EP202

Боловсролын сэтгэл судлал 1

1:2:0:0(3)

2

E.EP203

Боловсролын сэтгэл судлал 2

1:2:0:0(3)

2

T.MP411

Сургуулийн өмнөх боловсролын менежмент

1:2:0:0(3)

2

T.NC427

Хүүхдийн хоол тэжээл, асаргаа

0:2:0:0(2)

1

T.CB421

Хүүхдийн зан үйлийн шинжилгээ

1:2:0:0(3)

2

E-mail: g_delgermaa@msue.edu.mn

Өрөө:311

Баасангийн  Гэсэрмаа   K.ES03

Зэрэг цол: Магистр

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл:  Боловсрол судлал, Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдийг тэгш хамруулах боломж

Онцлох бүтээл:  Гэсэрмаа. Б (2014) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй  Цэцэрлэг хот

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

T.MD303

Хүүхдийн математик төсөөллийн хөгжил

1:2:0:0 (3)

2.0

T.MM423

Математик төсөөллийг хөгжүүлэх арга зүй

1:2:0:0 (3)

2.0

T.CP202

Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй

2:2:0:0 (5)

3.0

T.IE404

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

1:2:0:0 (3)

2.0

T.CP406

СӨББ-ын сургалтын хөтөлбөр

1:2:0:0 (3)

2.0

E.ES207

Хүүхэд хамгаалал

0:2:0:0 (2)

1.0

E-mail: gesermaa@msue.edu.mn

Өрөө:311

Бямбасүрэнгийн  Ариунзаяа,  K.ES06

Зэрэг цолй: Магистр

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл:  Сэтгэл судлал-ШУ, бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжил  

Онцлох бүтээл: Дэлгэрмаа,Г., Ариунзаяа,Б., Мөнх-эрдэнэ,Б., (2017). Бага насны хүүхдийг судлах арга зүй Цэцэрлэг хот

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

E.EP202

Боловсролын сэтгэл судлал I

1:2:0:0 (2)

2.0

E.EP203

Боловсролын сэтгэл судлал II

1:2:0:0 (3)

2.0

T.CP201

Хүүхдийн сэтгэл судлал

2:2:0:0 (5)

3.0

T.CB421

Хүүхдийн зан үйлийн шинжилгээ

1:2:0:0 (3)

2.0

T.AE407

Хүүхдийн хөгжлийн ажиглалт үнэлгээ

1:2:0:0(3)

2.0

T.PI410

Эцэг эхийн оролцоог дэмжих арга зүй

1:2:0:0 (3)

2.0

E-mail: ariunzaya.b@msue.edu.mn

Өрөө:301

Гантулгын Нэргүйбаатар , K.ES10

Зэрэг цол: Магистр, Ахлах багш

Судалгааны чиглэл: Сургуулийн бага насны хүүхдийн хөгжил, Боловсролын сэтгэл судлал

Заадаг хичээл:

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

E.ES201

Суралцахуй ба багшлахуйн үндэс

2:2:0:0/5/

3

E.ES203

Сургалтын онол аргазүй

1:2:0:0/3/

2

E.ES202

Боловсролын үндэс

0:2:0:0/2/

1

E.EP202/203

Боловсролын сэтгэл судлал-1,2

1:2:0:0/3/

2

E.EP201

Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал

1:2:0:0/3/

2

E-mail: nerguibaatar@msue.edu.mn

Өрөө:302

Базарсад Мөнх-Эрдэнэ, К.ES08

Зэрэг цол:Магистр

 Албан тушаал : Багш

Судалгааны чиглэл: Сэтгэл судлалын ШУ, Хүүхдийн хөгжил, Танин мэдэхүйн үйлийн чиглэл

Онцлох бүтээл: Дэлгэрмаа.Г, Ариунзаяа.Б, Гэсэрмаа.Б., Мөнх-Эрдэнэ.Б., нар Хүүхдийг судлах арга зүй 1,2 /2014/, /2017/

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

E.EP202

 Боловсролын сэтгэл судлал

1:2:0(3)

3

E.ES202

Боловсролын үндэс

0;2;0(2)

2

Т.ТP270

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа

0;2:0(2)

2

E.ES204

Хөтөлбөр судлал

0:2:0(2)

2

Т.CB 421

ХЗҮҮШ

1:2:0(2)

2

E-mail: munkh-erdene.b@msue.edu.mn

Өрөө:301

Тэрбиш Норовсүрэн, К.ES07

Зэрэг цол:Магистр

 Албан тушаал : Багш

Судалгааны чиглэл; Сэтгэл судлал, СХЗ-н ШУ Хүүхдийн хөгжил, Танин мэдэхүйн үйлийн чиглэл

Онцлох бүтээл:

Заадаг хичээл

Код

Хичээлийн нэр

Цагийн задаргаа

Кредит

E.ES203

СОАЗ

1:2:0(3)

3

E.ES202

Боловсролын үндэс

0;2;0(2)

2

Т.LM442

ХХЯХАЗ

1;2;0(3)

3

E.ES204

ТТМ

0;2;0(2)

2

E-mail: norovsuren@msue.edu.mn

Өрөө:302

 Оюутны бие даасан бүтээлч үйл ажиллагааг хөгжүүлэх дэмжих үүднээс  тэнхимийн дэргэдэх Итгэл, SWOT, Номын андууд, сэтгэлийн анир, гэрэлт ирээдүй клубууд, судлаач оюутан, сурах арга барилал, 100 буудалт даам, оюутан-багшийг  өөрийгөө илэрхийлэх ур чадварт сургахуй, дохионы хэлний,  теннисний зэрэг  дугуйланг хичээллүүлж байна. Мөн уламжлал  болгон “Тэргүүний заах аргач” оюутныг шалгуулах ур чадварын уралдаан, “Мэргэжлээ хэн сайн мэдэх вэ?” нийгмийн ажлын оюутнуудын АСТ,  багш нарын баярыг тохиолдуулан I курсын оюутнуудын дунд “ Миний мэргэжил сайхан ” эссэ бичлэгийн уралдаан, II-IV курсийн оюутнуудын дунд “Би сайн багш болно” сэдэвт сэтгэл судлалын А.Х.А тэмцээн, тусгай хэрэгцээт боловсрол хичээлийн хүрээнд 3-р курсийн оюутнуудын дунд АСТ тэмцээнийг зохион байгуулж ажилладаг.

Нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан “Цэцэрлэгийн туслах багшийн”, “Дотуур байрны багшийн”  кредиттэй сургалтуудыг зохион байгуулж байна.