Түүхэн замнал, танилцуулга

  • БАГШ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГУУЛЬ 1951-1991
  • БАГШИЙН КОЛЛЕЖ 1991-2010
  • 2010 ОНООС МУБИС-ИЙН АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ БАГШИЙН СУРГУУЛЬ