Захиргаа аж ахуй

 

2023-2024 оны хичээлийн жилд захиргаа, аж ахуйн хамт олон нийт 20 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.